Maliye Bakanımız
Naci AĞBAL
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanımız
E. Levent ŞAHİN
DMO E-Satış
DMO Evrak Takip
DMO Evrak Doğrulama
  TAŞIT/ÜST YAPILI TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ SEKTÖR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
Anasayfa Haberler TAŞIT/ÜST YAPILI TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ SEKTÖR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Genel Müdürlüğümüzce, teknoloji ve kamusal hizmetlerdeki gelişmeler nedeniyle hızla değişen kamu ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi, Taşıt/Üst yapılı taşıt ve İş Makineleri sektöründeki ürün yerlilik oranlarının artırılması ve bu sektördeki KOBİ’lerin desteklenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları, sunulan hizmet kalitesinin yükseltilerek, kamusal ihtiyaçların en iyi ve en kısa sürede karşılanması, müşterilerimizin beklentilerine uygun politikalar geliştirilmesi ve uygulamaya konulması, Ana Statüdeki faaliyet konuları, müşteri talepleri ve satış istatistikleri dikkate alınarak katalog sisteminde yer alan tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi ile müşteri ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilen, rekabetçi fiyatların oluştuğu bir katalog sistemi oluşturulması amaçları ile "Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi"ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DMO tedarikçisi olmanın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve en güvenli yolu olduğu, Genel Müdürlüğümüz katalog sistemine girme koşulları ve bu sistemin tedarikçilere sağladığı avantajların temsil düzeyi yüksek sektör temsilcilerine anlatılması, tanıtılması ve bu konuda hedeflenen farkındalığın arttırılması çalışmaları doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmesi öngörülen “Sektör Buluşmaları”nın ilki olan “Taşıt/Üst Yapılı Taşıt ve İş Makineleri Sektör Toplantısı”, 05.10.2016 tarihinde Ankara’da Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL’ın himayelerinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya; Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın H. Abdullah KAYA, Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tufan BÜYÜKUZUN ile Maliye Bakanlığı’nın Merkez Birimleri ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluş yetkilileri, KOSGEB Başkanı Sayın Recep BİÇER, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR, OSTİM Başkanı Sayın Orhan AYDIN ile OSD Otomotiv Sanayicileri Derneği, ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği, ARÜSDER Araç ve Araç Üstü Ekip. ve İş Mak. Üreticileri Bir. Derneği, İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği, İSDER İstif Makinaları ve Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği üyeleri ile İŞİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi ve Çeşitli Nakil Vasıtaları Firmaları katılmışlardır.

Toplantının birinci oturumunda; DMOnun kurulduğu yıldan bu yana kendini sürekli geliştirdiğini dile getiren Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL, "Kamunun ihtiyaç duyduğu iğneden ipliğe kadar her şeyi DMO karşılıyor." dedi. Ofisin tedarikçileri ile daha fazla bir araya gelmesinin önemine işaret eden AĞBAL, DMOnun kendi politikalarını belirlerken, tedarikçilerin ihtiyaçlarını da göz ardı edemeyeceğinin altını çizdi.

Bakanlık olarak toplantıdan, tedarikçilerin karşılaştığı zorlukların giderilmesi ve taraflar arasında uzun süreli ortaklığın nasıl sağlanabileceği konusunda görüş ve öneriler çıkmasını beklediklerini anlatan AĞBAL, "Biz toplantı yapmak için değil çözüm üretmek için buraya geldik." diye konuştu.

Toplantının ana konusunu oluşturan taşıt sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan AĞBAL, taşıt sektörünün DMOya en fazla mal satan sektörler arasında yer aldığını ifade etti. Taşıt sektöründe genel anlamda yerlilik oranının yüksek olduğuna dikkati çeken AĞBAL, iş makinelerinde yerlilik oranının diğer taşıt türlerine göre daha düşük olduğunu belirtti.

DMOnun hem ekonomik hem de kamu kurumlarının ihtiyaçlarına uygun alım yapması gerektiğini dile getiren AĞBAL, şöyle devam etti; "Herhangi bir şekilde taşıt alımlarında kurumlara şunu alacaksın, şöyle alacaksın demek gibi bir fonksiyonu yok. Sadece kamu kurumunun talebi neyse onu en ekonomik şekilde almaya çalışacak, ama burada şunu hep beraber düşünmemiz lazım. Biz hükümet olarak kamu alımlarını, yerli üretimi artırmak için önemli bir kaldıraç olarak görüyoruz. Türkiyede eğer yerli üretim artacaksa ki aslında ülke olarak bu potansiyele sahibiz, o zaman DMO da bu ihtiyacı ve hükümetin bu politikasını dikkate alır. Özellikle iş makinelerinde, diğer taşıtlarda daha fazla yerli üretimi teşvik etmek istiyoruz. DMOnun bu alanda daha önemli görevler üstlenmesini istiyoruz."

Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde taşıt sektöründe yerlilik payının nasıl arttırılabileceğine yoğunlaşılmasını beklediklerini kaydeden AĞBAL, bu konuda Türkiyenin potansiyelinin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.

- "Tedarik süreçlerinde KOBİlere ilave avantajlar sağlanmalı"

AĞBAL, OSBlerde genç, dinamik ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin olduğunu belirterek, "DMO ile iş yapan firmaları bu genç ve dinamik firmalarla daha fazla iş ve güç birliği yapmaya davet ediyorum. Bu potansiyeli ben görüyorum. Burada DMOnun bu işletmelere destek vermesi lazım." dedi.

DMO ile KOSGEBin bir süredir birlikte çalıştıklarını kaydeden AĞBAL, "DMO kamu kurumlarına en ekonomik şekilde mal ve hizmet tedarik ederken, KOBİlerin de bu pazardan daha fazla pay almasını sağlamak gerekiyor. Hükümet olarak KOBİlerin ekonomimizin en sağlam dinamiği olduğuna inanıyoruz. Dünyada çok fırtınalar eserken, Türkiye ekonomisinin bunlara karşı esnek olduğunu belirtiyorsak, bu esneklik aslında KOBİlerimizin esnekliğidir. Tedarik süreçlerinde KOBİlerimize ilave avantajlar sağlamamız lazım." diye konuştu.

AĞBAL, makine ve iş makinesi sektöründe birçok KOBİnin olduğunu belirterek, kamu alımlarının bu noktada itici güç olarak kullanılması durumunda, söz konusu şirketlerin daha fazla Ar-Ge ve inovasyon yapabileceğine işaret etti.

DMOyu klasik bir tedarik kurumu olarak görmediklerini vurgulayan AĞBAL, kurumun değişim ve dönüşümünün önemine değindi.

AĞBAL, firmaların bir araya gelerek DMO pazarına girmek istemesi durumunda bunu teşvik edeceklerini bildirerek, "Büyük ölçekli bir firma, yanına bir KOBİyi alırsa, o KOBİye yeni imkânlar tanıyacağız." dedi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin kalkınma projelerinde DMOnun da rol üstlenebileceğini aktaran AĞBAL, DMOnun alımlarını bu illerden yapması halinde ilave teşviklerin verilebileceğini söyledi.

AĞBAL, DMOnun artık yeni bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, "DMO ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birlikte çalışıyor. Daha fazla Ar-Ge, inovasyon yapan şirketlerin DMO pazarına girmesi, Ar-Ge ile ilk kez üretilen ürün ve hizmetlerin DMO üzerinden piyasaya girmesi son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "DMO kamu alımlarından daha fazla pay almalı"

Maliye Bakanımız AĞBAL, DMOnun geçen seneki pazar tutarının 3,5 milyar lira olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanı olarak DMO satışları artınca diyorum ki Aman kamu harcamalarında israf olmasın. Kamu kurumları, mal ve hizmetleri DMOdan almak zorunda değil. DMO satışlarına tutar üzerinden değil, pazar payı üzerinden bakılması lazım. Genel olarak baktığımız zaman kamu mal ve hizmet alımları piyasasında muhtemelen 30-40 milyar liralık bir pazar var, buradan DMOnun aldığı pay düşük."

DMOnun satışlarında sektör çeşitliliğini arttırması gerektiğini ifade eden AĞBAL, "Yapılacak iş birlikleriyle DMO üzerinden tıbbi, medikal malzeme alımını arttırmamız lazım. DMOnun büro malzemelerinde pazardan aldığı pay düşük. Burada ortak çözümler üretmemiz lazım." diye konuştu.

AĞBAL, DMOnun böyle çalıştayları ilk kez gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu gibi etkinliklerin artması gerektiğini söyledi.

İlk oturumun sonunda, Taşıt/Üst Yapılı Taşıt ve İş Makineleri ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarından ASO, KOSGEB, OSTİM, OSD, ODD, İMDER ve ARÜSDER Başkanları ile çeşitli firma temsilcileri de sektörle ile ilgili talep, görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

İkinci oturumda ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın E. Levent ŞAHİN;

Genel Müdürlüğümüzce hizmet sunulan diğer sektörlerle ilgili toplantıların devam edeceğini belirterek, toplantıların DMO ile tedarikçiler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etmiş,

Son yıllarda alınan tedbirlerle bu alanda önemli mesafelerin alındığını, ancak; kurumsal dönüşüm ve iş süreçlerini geliştirmek için ilave tedbirlerin alınacağını, bu amaç doğrultusunda önceliğimizi;

- E-tedarik sisteminin kurularak tedarik hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve rekabet ortamının temin edilmesi,

- Ürünlerin standart kalitede ve uygun fiyatla tedarikinin sağlanması,

- Referans fiyatlar oluşturmak suretiyle tüm kamu alımlarındaki tasarruf oranının artırılması ve bu suretle, DMO’nun kamu alımları içerisindeki payı ile kamu maliyesine yaptığı katkı ve sağladığı tasarrufun arttırılması,

olarak belirlediğimizi ve bu yönde çalışmaların yürütüldüğüne vurgu yaparak, en iyi şekilde hizmet sunmayı ve sağladığımız tasarruflar ile kamuya daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediğimizi belirtmişlerdir.

Toplantıda, Genel Müdürümüz Sayın E. Levent ŞAHİN ile Daire Başkanlarımız Sayın İsmet KESKİN, Sayın Yaşar ANDİÇ, Sayın Menderes ÖZİNCE ve Sayın Turhan ÖZ, Taşıt/Üst Yapılı Taşıt ve İş Makineleri sektörü ile ilgili STK’lar ile firma temsilci ve yetkililerinin DMO tedarik sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik istek, dilek ve temennilerini alarak gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır.

Günlük Ziyaretçi : 323 ,Toplam Ziyaretçi (2018) : 31989