Maliye Bakanımız
Naci AĞBAL
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Vekilimiz
Mücahit CİVRİZ
DMO E-Satış
DMO Evrak Takip
DMO Evrak Doğrulama
  BİMER

 

Bilindiği üzere, 22.02.2010 tarihli ve 27501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/56 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda geçen Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (201-2014), "Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler" uyarınca Eylem Planı'nın 03/01 nolu tedbir kapsamında;
 
a) Bir başvuru vasıtası olarak Başbakanlık İletişim Merkezi'nin (BİMER) tanıtımının yapılması,
 
b) Vatandaşların, kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinde, kanunlar ve idari düzenlemelerde kendilerine tanınan hakların ne olduğuna ilişkin her türlü bilginin, kamu kurum ve kuruluşlarınca derlenerek bir kitapçık haline getirilmesi, bunların internet sitelerinde broşürler halinde ve dairelerin görünür yerlerinde yayınlanması hususunun Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılması öngörülmüştür.
Tanıtım Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.​
 
Konuya ilişkin bilgiye ulaşmak için linke tıklayınız .
 
Bilgilendirme Afişleri
 
 
 

Günlük Ziyaretçi : 128 ,Toplam Ziyaretçi (2018) : 92836